OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky se řídí občanským nebo obchodních zákoníkem.